TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2021


AVAUTUU LUETTAVAKSESI TÄSTÄTOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2017

1. YLEISTÄ

Vuosi 2017 oli sukuseuran 33. toimintavuosi. Sääntömääräinen sukukokous pidettiin 29.7.2017 Joutsassa Lounaskahvila & juhlahuone Hypoteekissa.

2. HALLINTO

2.1. Hallitus, toimihenkilöt ja asiantuntijat

Hallitus

Tervo Timo Kuopio puheenjohtaja ja sukuseuran esimies
Tervonen Mikko Espoo varapuheen­johtaja ja varaesimies 29.7.2017 asti
Palo Mauno Keminmaa varapj. ja -esimies 29.7.2017 alkaen
Leinonen Kaija Kajaani hallituksen jäsen
Mäkinen Terhi Paltamo hallituksen jäsen
Tervo Juha Oulu hallituksen jäsen
Tervo Osmo Toivakka hallituksen jäsen, rahastonhoitaja
Tervo-Heikkinen Tarja Kuopio hallituksen jäsen, sihteeri
Tervonen Ilpo Kemijärvi hallituksen jäsen
Timonen Marja-Leena Oulu hallituksen jäsen

Toimihenkilöt

Tervo Kirsti Kuopio Tervakset-lehden toimittaja
Tervonen Lauri Espoo Kotisivujen teko ja päivitys

Hallitus on kokoontunut vuonna 2017 seuraavasti

  • Kajaanissa, Kaija Leinosen luona 25.2.2017
  • Joutsassa, Lounaskahvila & juhlahuone Hypoteekissa 29.7.2017
  • Paltamossa, Timo Tervon kesäasunnolla 23.9.2017

Kokousten välillä hallituksen asioita ja tiedonvaihtoa on hoidettu sähköpostien ja puhelimen avulla.

2.2. Toiminnantarkastajat vuonna 2017

Sukukokouksen valitsemina toiminnantarkastajina toimivat 2017:

  • Tervonen Eva, Joutsa, varsinainen toiminnantarkastaja
  • Linnolahti Anne, Helsinki, varatoiminnantarkastaja

3. JÄSENISTÖ

Toimintavuoden kuluessa seuraan liittyi kolme jäsentä. Jäseniksi liittyneiden keski-ikä oli 59 vuotta. Poisnukkuneita kirjattiin vuoden aikana kahdeksan henkilöä.

Vuoden 2017 lopussa vuosijäsenistä seitsemällä oli kolmen vuoden jäsenmaksut maksamatta. Sääntöjen mukaan kolmen perättäisen vuoden jäsenmaksun laiminlyömisen jälkeen hallitus voi erottaa jäsenen. Tämän perusteella hallitus totesi kokouksessaan 24.2.2018, että edellä mainittujen vuosijäsenyytensä on lakannut 31.12.2017.

Jäsenmäärät jäsentyypeittäin vuoden 2017 lopussa

elossa olevia kunniajäseniä 11
nuorisojäseniä 3
vuosijäseniä 67
ainaisjäseniä 121
ikäjäseniä (yli 75 v) 123

Vuoden 2017 lopussa jäseniä oli yhteensä 325. Ikärakenne painottuu selvästi eläkeikään, jäsenten keski-iän ollessa 67 vuotta. Vuoden 2016 alusta jäsen siirtyy ikäjäseneksi täyttäessään 75 vuotta. Tätä ennen ikäjäsenyyden saavuttaneet pysyvät edelleen ikäjäseninä.

Jäsenluettelon mukaan 80 vuotta täyttäneitä jäseniä oli vuoden lopussa 65, joista 90 vuotta täyttäneitä 11.

4. VUOSIKOKOUS JA SUKUTAPAAMINEN

Sääntömääräiseen sukukokoukseen Joutsassa Lounaskahvila & juhlahuone Hypoteekissa 29.7.2017 osallistui yhteensä 21 Tervojen ja Tervosten kautta sukuun kuuluvaa, siihen liittynyttä tai heidän läheisiinsä kuulunutta henkilöä.

Sukukokousten osallistujamäärät vuosina 2005 – 2017

2005 Sotkamo 57 henkilöä 2011 Sotkamo 60 henkilöä
2006 Joutsa 31 henkilöä 2012 Oulu 47 henkilöä
2007 Kuopio 26 henkilöä 2013 Kerimäki 41 henkilöä
2008 Paltamo 66 henkilöä 2014 Paltamo 83 henkilöä
2009 Vaala 36 henkilöä 2015 Kemijärvi 46 henkilöä
2010 Paltamo 53 henkilöä 2016 Kajaani 62 henkilöä
2017 Joutsa 21 henkilöä

5. TIEDOTTAMINEN JA MUISTAMISET

Sukukokouskutsut postitettiin kesäkuussa suurimmalle osalle jäsenistöä perinteisesti postin kautta. Osa seuran jäsenistä, yhteensä 58 henkilöä, sai kokouskutsun sähköpostitse. Sukukokouksesta myös ilmoitettiin useiden sanomalehtien ilmaispalstoilla.

Sukuseuran Joululehti Tervaksia, seuran kotisivuja sekä sähköpostia on käytetty seuran asioista tiedottamiseen. Vuoden 2017 Tervakset-lehti postitettiin joulun alla jäsentalouksiin. Vuodesta 2015 Tervaksia ei ole postitettu niille jäsenille, jotka ovat halunneet lukea lehden kotisivujen kautta. Näitä jäseniä oli vuonna 2017 seitsemän.

Kirsti ja Timo Tervo vastasivat lehden aineiston kokoamisesta ja lehden taittamisesta. Painotyö tehtiin Helsingissä, painotalo Julkaisuapu Oy Deltassa. Eero Tervonen on huolehtinut lehteen tarvittavien osoitetarrojen tulostuksesta. Senja ja Mikko Tervonen ovat vastanneet postituksesta.

Sukuseuran esimies lähetti syntymäpäivätervehdykset pyöreitä vuosia täyttäville 60-vuotispäivästä lähtien seuraavasti

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
60 vuotta 8 7 8 10 9 10 6
70 vuotta 15 10 10 9 6 5 8
80 vuotta 11 6 9 2 3 7 7
90 vuotta 4 5 5 0 0 3 1
100 vuotta 1 1 0 0 0 0 0

Seuran kotisivuja on päivitetty tarpeen mukaan. Kotisivujen kautta on muun muassa mahdollista liittyä jäseneksi tai ilmoittaa osoitteenmuutoksesta. Pääosa jäsenhakemuksista on kuitenkin tullut aktiivisten jäsenten kautta. Sivuille lisättiin pari vuotta sitten jäsenistön pyynnöstä "Anna palautetta" lomake, mutta sitä ei vuonna 2017 käytetty kertaakaan.

Vuoden 2017 loppuun mennessä seuran Facebook-sivut olivat saaneet 151 tykkääjää. Sivujen kautta ovat erityisesti ulkomailla asuvat sukuun kuuluvat ottaneet yhteyttä ja hakeneet Suomessa asuvia sukulaisiaan. Tykkayksiä sivut ovat saaneet Suomen lisäksi USAsta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista, Keniasta, Svasimaasta, Indonesiasta, Italiasta, Ranskasta, Espanjasta ja Argentiinasta. Yksittäiset ilmoitukset ovat tavoittaneet enimmillään 335 henkilöä ja 1120 näyttökertaa heinä-joulukuussa 2017 aikana.

6. MYYNTITOIMINTA

Seuran tuotteita myytiin pitkin vuotta, mutta sukutapaamisessa myytävät tuotteet ovat aina esillä ja tutustuttavana. Vuoden 2017 lopussa sukuseuran tuotteita oli varastossa tätä toimintakertomusta seuraavan liitteen (Myyntivaraston inventaari 31.12.2017) mukaisesti yhteensä 3312,19 € edestä.

Seuran myyntituotteita on mahdollista tilata Juha Tervolta ja Tarja Tervo-Heikkiseltä. Kirjoja saa myös Kainuun Kirja- ja Paperikaupasta Paltamosta. Sotkamon Tervot -kirjaa myy myös Sotkamon kirjakauppa.

7. ARKISTOINTI

Vuoden 2017 aikana Oulun maakunta-arkistoon ei siirretty sukuseuran asiakirjoja.

8. JÄSENHANKINTA

Esimies onnitteli kirjeellä 18 vuotta täyttäneitä seuran nuorisojäseniä ja rohkaisi heitä hakemaan seuran varsinaista jäsenyyttä.

Jäsen, joka hankki yhden uuden jäsenen seuraan, sai vapautuksen seuraavan vuoden jäsenmaksusta tai vaihtoehtoisesti seuran lippiksen tai T-paidan.

9. TALOUS

Vuoden 2017 tilinpäätös osoittaa 1092,69 € alijäämää. Vuoden 2017 talousarvio rakentui 15 € vuosijäsenmaksuun, ainaisjäsenen jäsenmaksu oli vuosijäsenmaksu vuosijäsenmaksu kymmenkertaisena eli 150 €. Kannatusjäsenmaksu on kaksinkertainen vuosi-/ainaisjäsenmaksuun verrattuna siten, että maksu on yksilöjäseneltä 30 €/v ja yhteisöjäseneltä 300 €/v.