Liittyminen

Voit liittyä jäseneksi seuraavasti:

Soita tai kirjoita seuran esimiehelle tai sihteerille tai jollekin muulle hallituksen jäsenelle. He lähettävät sinulle liittymislomakkeen tai ottavat tietoja sinusta puhelimessa.Voit liittyä jäseneksi myös oheisella lomakkeella sähköisesti. Koska seuran yksi päätoiminnoista on suvun historian selvitys eli sukututkimus, olisi hyvä jos kertoisit tietoja omista esivanhemmistasi sukuseuran arkistoon. Jäsenrekisteriin siirretään jäsenen nimi, syntymäaika ja syntymäpaikka, posti- ja sähköpostiosoite, jäseneksi liittymisvuosi ja jäsenlaji. Muut jäseneksi hakevan antamat tiedot kirjataan vain sukututkimusrekisteriin

Jäsenmaksut

Sukuseuran jäsenmaksut ovat seuraavat: Vuosijäsenmaksu 20 euroa, ainaisjäsenmaksu 200 euroa, kannatusjäsenmaksu 40 euroa/vuosi ja yhteisökannatusjäsen 400 euroa/vuosi. Yli 75- ja alle 18-vuotiaat ovat vapaat jäsenmaksusta.

Jäsenhakemus

Sukuseura Tervo-Tervonen ry:n hallitukselle

Pyydän, että minut hyväksytään Sukuseura Tervo-Tervonen ry:n*
vuosijäseneksi
ainaisjäseneksi
kannatusjäseneksi
yhteisökannatusjäseneksi
Sukunimi*
Omaa sukua
Ristimänimet*
Syntymäaika ja -paikka*
Ammatti
Tiedot puolisosta ja lapsista
Tietoja vanhemmistani ja esivanhemmistani
Lähiosoitteeni*
Postinumero ja -toimipaikka*
Sähköpostiosoite*
Muita tietoja

Olen kysynyt kaikilta yllä mainituilta elossa olevilta henkilöiltä luvan siihen,että heidän tietonsa, samoin kuin omani, voivat olla sukuarkistossa sekämahdollisesti julkaistavassa sukua koskevassa julkaisussa.

Haluan, että vuosikokousta ja jäsenmaksua koskeva posti lähetään minulle *
kirjeenä postin kautta.
vain sähköpostin kautta.
Nimeni saa julkaista sukuseuran jäsenlehdessä Tervaksissa Uusia jäseniä -palstalla.