TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

1. YLEISTÄ

Sukuseura Tervo-Tervonen ry. jatkaa vuonna 2023 sääntöjensä
mukaista toimintaa. Jos Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on vaatinut vuoden 2021 sukukokouksessa hyväksyttyihin sääntöihin muutoksia, ne viimeistellään vuoden 2022 aikana ja tuodaan uudelleen hyväksyttäväksi sekä vuosikokouksessa että PRH:ssa. Taloutta tasapainotetaan vuoden 2021 vuosikokouksessa sovittujen
päätösten mukaisesti.


2. HALLINTO

Sukukokous, hallitus ja työvaliokunta

Varsinaisten sukukokouksien pitopaikan valinnassa on lähtökohtana ollut seuran perustamisesta lähtien se, että sukukokousten pitopaikkaa vaihdeltaisiin Kainuun ja Suomen muiden paikkakuntien välillä niin, että eri puolilla Suomea asuvilla sukujen jäsenillä olisi mahdollisuus osallistua kokoukseen. Lisäksi hallitus on päättänyt, että sukukokous pidetään yleensä yksipäiväisenä, mutta mahdollisuuksien mukaan joka toinen sukukokous pidetään kaksipäiväisenä. Kaksipäiväiset kokoukset yhdistetään, jos mahdollista, sukuseurojen yhteiskokoontumisen kanssa silloin, kun sellainen järjestetään.
Seuran hallitus ehdottaa, että vuonna 2023 pidettäisiin yksi-päiväinen sukukokous Etelä-Suomessa, esim. Mäntsälässä, 29.7. tai 5.8.2023.

Seuran toiminnan käytännön tehtävistä vastaavat hallituksen jäsenet. Hallituksen kokouksia pidetään tarvittaessa.

Hallitus valitsee tarvittaessa työvaliokuntia keskuudestaan, jos katsoo sellaiset tarpeelliseksi. Vuodelle 2023 ei tällä hetkellä ole tiedossa tarvetta työvaliokunnille.

3. TIEDOTUSTOIMINTA

Tervakset-jäsenlehti ilmestyy vuoden 2023 joulukuussa ja
tilatut paperilehdet jaetaan jäsentalouksiin. Lehti on luettavissa ja
kopioitavissa ilmaiseksi seuran nettisivuilta. Jäsenlehdessä julkaistaan ilmoituksia sekä sukua koskevia haastatteluja ja artikkeleita, joita hankitaan jäsenten kautta. Erityisesti jäsenten toivotaan kirjoittavan oman lähisuvun historiaan liittyvistä tapahtumista ja henkilöistä. Myös oman elämänhistorian kuvaukset
ovat arvokkaita ja merkittäviä.

Seuran kotisivut ovat tärkeä yhteydenpitokanava.
Kotisivujen päivitetään tarpeen mukaan, samoin Facebook-sivuja. Sähköpostin käyttöä viestinnässä pyritään lisäämään.

Seuran vuosittaisesta sukukokouksesta tiedotetaan seuran omilla kotisivuilla ja Facebookissa sekä pyritään tiedottamaan sanomalehtien ilmaispalstoilla. Sukukokouksen pitopaikan paikallislehtiä informoidaan ja pyritään näin saamaan kokoukselle paikallista näkyvyyttä.

4. MYYNTITOIMINTA

Sotkamon Tervot -kirjan myyntiä jatketaan edelleen. Sukutuotteita
(T-paidat, kangaskassit, kynttilät, lippikset, kynät, pinssit, avaimenperät ja mukit) myydään sukutapaamisien yhteydessä. Tuotteita, paitsi mukeja, voi tilata myös postitse.


5. ARKISTOINTI

Sukuseuran arkistomateriaalia voidaan siirtää hallituksen
erillisillä päätöksillä Kansallisarkiston Oulun toimipaikkaan.


6. JÄSENHANKINTA

Jäsenistöä rohkaistaan aktiiviseen jäsenhankintaan.
Erityisesti nuorisojäsenenä olleita kannustetaan hankkimaan seuran jäsenyys, kun heidän nuorisojäsenyytensä loppuu, jolloin sukuseuran esimies lähestyy heitä onnittelukirjeellä.

Seuran säännöt sallivat myös kannatusjäsenet ja -yhteisöt.
Kannustetaan kannatusjäsenten ja kannatus­yhteisöjen saamista jäsenistöön.


7. JÄSENISTÖN MUISTAMINEN

Seuran esimies muistaa kaikkia suvun pyöreitä vuosia
täyttäviä jäseniä (80, 90 ja 100 v) sekä ikäjäseniksi siirtyviä 75-vuotisaita.
Esimies muistaa myös muita seuran jäseniä heidän elämänsä käännekohdissa, edellyttäen, että niistä tulee tieto hyvissä ajoin.


8. TALOUS

Talous pyritään pitämään tasapainossa leikkaamalla seuran
menoja. Hallitus on päättänyt, että jäsenlehti Tervaksien paperikappaleet ovat toistaiseksi maksullisia vuodesta 2021 lähtien. Seuran vuonna 2021 saama lahjoitus helpottaa talouden tasapainottamista merkittävästi. Talouden tasapainottamisessa ovat välttämättömiä myös jäsenmaksujen tunnollinen maksaminen, sukutuotteiden myyminen ja uusien myyntituotteiden ideoiminen. Seuran talous näyttäisi tänä vuonna jäävän selvästi ylijäämäiseksi, jollei mitään yllättäviä menoja tule.

Talousarvio vuodelle 2023 rakentuu jäsenmaksujen osalta vuosijäsenten 20 € jäsenmaksuun. Jos vuoden 2022 sukukokous on hyväksynyt hallituksen sääntömuutosehdotukset, aiemmin säännöissä ollut ainaisjäsenyyden mahdollisuus poistuu uusilta jäseniltä. Jos ainaisjäsenyysmahdollisuus jää sääntöihin, ainaisjäsenen jäsenmaksu on vuosijäsenen maksu kymmen-kertaisena (200 €). Kannatusjäsenen vuosijäsenmaksu on
vuosijäsenen jäsenmaksu kaksinkertaisena (40 €) ja yhteisö-kannatusjäsenmaksu on kannatusjäsenen vuosimaksu kymmenkertaisena (400 €).TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022


1.
YLEISTÄ

Sukuseura Tervo-Tervonen ry. jatkaa vuonna 2022 sääntöjensä mukaista toimintaa. Jos Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on vaatinut vuoden 2021 sukukokouksessa hyväksyttyihin sääntöihin muutoksia, ne viimeistellään vuoden 2022 aikana ja tuodaan uudelleen hyväksyttäväksi sekä vuosikokouksessa että PRH:ssa.
Taloutta tasapainotetaan vuoden 2021 vuosikokouksessa sovittujen päätösten mukaisesti.

2.
HALLINTO

Sukukokous, hallitus ja työvaliokunta

Varsinaisten sukukokouksien pitopaikan valinnassa on lähtökohtana ollut seuran perustamisesta lähtie n se, että sukukokousten pitopaikkaa vaihdeltaisiin Kainuun ja Suomen muiden paikkakuntien välillä niin, että eri puolilla Suomea asuvilla sukujen jäsenillä olisi mahdollisuus osallistua kokoukseen. Lisäksi hallitus on päättänyt, että sukukokous pidetään yleensä yksipäiväisenä, mutta mahdollisuuksien mukaan joka toinen sukukokous pidetään kaksipäiväisenä. Kaksipäiväiset
kokoukset yhdistetään, jos mahdollista, sukuseurojen yhteiskokoontumisen kanssa silloin, kun sellainen järjestetään.

Seuran hallitus ehdottaa, että vuonna 2022 pidettäisiin yksipäiväinen sukukokous Oulussa 30.7.2022.

Seuran toiminnan käytännön tehtävistä vastaavat hallituksen jäsenet. Hallituksen kokouksia pidetään tarvittaessa.
Hallitus valitsee tarvittaessa työvaliokuntia keskuudestaan, jos katsoo sellaiset tarpeelliseksi. Vuodelle 2022 ei tällä hetkellä ole tiedossa tarvetta työvaliokunnille.

3.
TIEDOTUSTOIMINTA

Tervakset-jäsenlehti ilmestyy kerran vuodessa joulukuussa. Se jaetaan jäsentalouksiin tai se on luettavissa ja kopioitavissa seuramme nettisivuilta. Jäsenlehdessä julkaistaan ilmoituksia sekä sukua koskevia haastatteluja ja artikkeleita, joita hankitaan jäsenten kautta. Erityisesti
jäsenten toivotaan kirjoittavan oman lähisuvun historiaan liittyvistä tapahtumista ja henkilöistä. Myös oman elämänhistorian kuvaukset ovat arvokkaita ja merkittäviä.

Seuran kotisivut ovat tärkeä yhteydenpitokanava. Kotisivujen käyttöä lisätään ja ne päivitetään säännöllisesti, samoin Facebook-sivuja. Sähköpostin käyttöä viestinnässä pyritään lisäämään.

Seuran vuosittaisesta sukukokouksesta tiedotetaan sanomalehtien ilmaispalstoilla sekä seuran omilla kotisivuilla ja Facebookissa.
Sukukokouksen pitopaikan paikallislehtiä informoidaan kokouksesta ja pyritäännäin saamaan kokoukselle paikallista näkyvyyttä.

4.
MYYNTITOIMINTA

Sekä Sotkamon Tervot että Jaalangan Tervoset -historiikkienmyyntiä jatketaan edelleen.

Sukutuotteita (T-paidat, kangaskassit, kynttilät, lippikset, kynät, pinssit, avaimenperät ja mukit) myydään lähinnä sukutapaamisien yhteydessä. Tuotteita, paitsi mukeja, voi tilata myös postitse.


5.
ARKISTOINTI

Sukuseuran arkistomateriaalia siirretään hallituksen erillisillä päätöksillä Oulun maakunta-arkistoon.


6.
JÄSENHANKINTA

Jäsenistöä rohkaistaan aktiiviseen jäsenhankintaan. Erityisesti nuorisojäsenenä olleita kannustetaan hankkimaan seuran jäsenyys, kun heidän nuorisojäsenyytensä loppuu, jolloin sukuseuran esimies lähestyy heitä onnittelukirjeellä.

Sääntömme sallivat myös kannatusjäsenet ja -yhteisöt. Kannustetaan kannatusjäsenten ja kannatus­yhteisöjen saamista jäsenistöön.


7.
JÄSENISTÖN MUISTAMINEN

Seuran esimies muistaa kaikkia suvun pyöreitä vuosia täyttäviä jäseniä 75-vuotispäivästä lähtien (75, 80, 90 ja 100 v)
Esimies muistaa myös muita seuran jäseniä heidän elämänsä käännekohdissa, edellyttäen,
että niistä tulee tieto hyvissä ajoin.

8.
TALOUS

Seuran talouden tasapainottamisesta päätetään vuosikokouksessa. Talous pyritään tasapainottamaan leikkaamalla seuran menoja.
Hallitus on jo päättänyt, että jäsenlehti Tervaksien paperikappaleet ovat toistaiseksi maksullisia vuodesta 2021 lähtien. Talouden tasapainottamisessa ovat välttämättömiä myös jäsenmaksujen tunnollinen maksaminen, sukutuotteiden
myyminen ja uusien myyntituotteiden ideoiminen.

Vuoden 2021 alkupuolella seura sai ilmoituksen lahjoituksesta. Jos lahjoitus tai osa siitä toteutuu vuoden 2021 tai 2022 aikana, vuoden 2022 talousarvioon tehdään muutoksia vuosikokouksen päätösten mukaisesti

Talousarvio vuodelle 2022 rakentuu jäsenmaksujen osalta vuosijäsenten 20 € jäsenmaksuun. Jos
vuoden 2021 sukukokous on hyväksynyt hallituksen sääntömuutosehdotukset, aiemmin säännöissä ollut ainaisjäsenyys poistuu. Jos ainaisjäsenyysmahdollisuus jää sääntöihin, ainaisjäsenen jäsenmaksu on vuosijäsenen maksu kymmenkertaisena (200 €).
Kannatusjäsenen vuosijäsenmaksu on vuosijäsenen jäsenmaksu kaksinkertaisena (40 €) ja yhteisökannatusjäsenmaksu on kannatusjäsenen vuosimaksu kymmenkertaisena (400 €).TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

1. YLEISTÄ

Sukuseura Tervo-Tervonen ry. jatkaa vuonna 2019 sääntöjen mukaista toimintaa. Seuran hallitus käy keskustelua ja valmistelee hankkeita sukutapaamisessa esitettäviksi.

2. HALLINTO

Sukukokous ja hallitus

Varsinainen sukukokous päättää aina seuraavan vuoden sukukokouksen ajankohdasta ja paikasta. Lähtökohtana on ollut seuran perustamisesta lähtien, että sukukokousten pitopaikkaa vaihdeltaisiin Kainuun ja Suomen muiden paikkakuntien välillä niin, että eri puolilla Suomea asuvilla sukujen jäsenillä olisi mahdollisuus osallistua kokoukseen. Seuran hallitus ehdottaa, että vuoden 2019 sukukokous pidettäisiin 3.8.2019 Sotkamossa. Seuran toiminnan käytännön tehtävistä vastaavat hallituksen ja työvaliokunnan jäsenet. Hallituksen ja työvaliokunnan kokouksia pidetään tarvittaessa.

3. TIEDOTUSTOIMINTA

Tervakset-jäsenlehti ilmestyy kerran vuodessa, ja se jaetaan aina joulukuussa jäsentalouksiin. Jäsenlehdessä julkaistaan ilmoituksia sekä sukua koskevia haastatteluja ja artikkeleita, joita hankitaan jäsenten kautta. Erityisesti jäsenten toivotaan kirjoittavan oman lähisuvun historiaan liittyvistä tapahtumista ja henkilöistä. Myös oman elämänhistorian kuvauksia pidetään arvokkaina ja merkittävinä. Seuran kotisivut ovat tärkeä yhteydenpitokanava. Kotisivujen käyttöä lisätään ja monipuolistetaan ja ne päivitetään säännöllisesti, samoin Facebook-sivuja. Sähköpostin käyttöä viestinnässä lisätään. Seuran vuosittaisesta sukukokouksesta tiedotetaan maan eri sanomalehtien ilmaispalstoilla sekä seuran omilla kotisivuilla ja Facebookissa. Sukukokouksen pitopaikan paikallislehtiä informoidaan kokouksesta ja pyritään näin saamaan kokoukselle paikallista näkyvyyttä.

4. MYYNTITOIMINTA

Sekä Sotkamon Tervot että Jaalangan Tervoset -historiikkien myyntiä jatketaan edelleen. Sukutuotteita (viirit, T-paidat, kangaskassit, kynttilät, lippikset, kynät, pinssit, avaimenperät) myydään lähinnä sukutapaamisien yhteydessä. Tuotteita voi tilata myös postitse.

5. ARKISTOINTI

Sukuseuran arkistomateriaalia siirretään hallituksen erillisillä päätöksillä Oulun maakunta-arkistoon.

6. JÄSENHANKINTA

Jäsenistöä rohkaistaan aktiiviseen jäsenhankintaan. Erityisesti nuorisojäsenenä olleita kannustetaan hankkimaan seuran jäsenyys täytettyään 18 vuotta, jolloin sukuseuran esimies lähestyy heitä onnittelukirjeellä. Säännöt sallivat myös kannatusjäsenet ja -yhteisöt. Kannustetaan kannatusjäsenten ja kannatusyhteisöjen saamista jäsenistöön.

7. JÄSENISTÖN MUISTAMINEN

Seuran esimies muistaa kaikkia suvun pyöreitä vuosia täyttäviä jäseniä 60-vuotispäivästä lähtien. Esimies muistaa myös muita seuran jäseniä heidän elämänsä käännekohdissa, edellyttäen, että niistä tulee tieto hyvissä ajoin.

8. TALOUS

Seuran talouden tasapainottaminen on jatkuva haaste. Jäsenmaksujen tunnollinen maksaminen, sukutuotteiden myyminen ja uusien myyntituotteiden ideoiminen ovat välttämättömiä. Talousarvio vuodelle 2019 rakentuu vuosijäsenten 20 € jäsenmaksuun. Ainaisjäsenen maksu on jäsenmaksu kymmenkertaisena (10 x 20 €) eli 200 €. Kannatusjäsenen vuosijäsenmaksu on kaksinkertainen vuosi- /ainaisjäsenen jäsenmaksuun siten, että vuonna 2019 yksilökannatusjäsenmaksu on 40 € ja yhteisökannatusjäsenmaksu 400 €.